Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Razno

Objavljeno: 04.02.2020. 11:02

M.T.M. CREATOR j.d.o.o. traži studente/ice za posao - Administracija i obrada klijentskih podataka te videoverifikacija korisnika s njemačkog govornog područja


Vrsta posla: Administracija i obrada klijentskih podataka te videoverifikacija korsnika s njemaökog govornog podruöja

Mjesto i adresa obavljanja posla: Zavrtnica 17, HR-10000 Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: početak odmah, trajanje prema dogovoru, može i na duži rok

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): počenta satnica 30 kn + stimulativni bonus prema učinku

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): stimulativni bonus prema učinku

Opis posla: Obrada klijentskih podataka putem inbound videopoziva za klijente s njemackog govornog podrucja u sektorima telekomunikacija, bankarstva, osiguranja te carsharinga. NEMA PRODAJE, NEMA ZVANJA KLIJENATA!

Posebna znanja i vještine: dobro poznavanje njemaökog jezika u govoru i pismu

Radno vrijeme: prema dogovoru i mogućnostima

Način i kontakt za prijavu studenata: putem mail-a na info@mtmcreator.hr ili na 091/6193-878


Prijava pozivom na +385916193878
SMS prijava
Prijava za posao WhatsAppom