Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Marketing

Objavljeno: 27.02.2020. 10:03

Petrokov d.o.o. traži studenta/icu za poziciju - Marketing assistent


Vrsta posla:  Marketing assistent u odjelu marketinga

Mjesto obavljanja posla: Petrokov d.o.o., Mrkšina 52d, 10 020 Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: odmah, potreba na dulji vremenski rok, po 4 h / 5 dana

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad):  26,00 kn / sat

Opis posla:

  • Suradnja u marketing odjelu na projektima tvrtke Petrokov (Promocija + Dizajn)
  • Grafičke pripreme materijala i kreiranja kreativnih grafičkih rješenja za promotivne materijale
  • Suradnja kod grafičke pripreme materijala za Online rješenja
  • Aktivno surađivanje i samostalna komunikacija s našim timom, klijentom i tiskarama
  • Rad na više projekata istovremeno

Posebna znanja i vještine:

  • Napredno korištenje dijela alata u Adobe paketu (Photoshop, InDesign)

Radno vrijeme: 8:00 -16: 00 h ( 4 h/ po radnom danu)

Uvećanja za:  /

- Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova)

Način i kontakt za prijavu studenata: dostava kratkog životopisa ili prijave sa kratkim opisom radnog iskustva  na mail ilija.imbrisic@petrokov.hr, bit  će organiziran intervju za prijavljene kandidate, svakako navesti broj kontakta