Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Rad u odjelu pakiranja

Objavljeno: 06.03.2020. 16:06

Atlantic grupa d.d. traži studente/ice za rad u odjelu pakiranja


 

Vrsta posla: STUDENT U ODJELU PAKIRANJA (m/ž)

Mjesto obavljanja posla: ZAGREB, RAKITNICA

Početak i očekivano trajanje posla: odmah, do 14.1. 2021.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 30 kn

Opis posla:

  • Pakiranje proizvoda
  • Deklariranje proizvoda
  • Provođenje obveza iz zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara
  • Provodi procese rada u skladu sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom i

sigurnošću hrane i zaštite okoliša

  • Svi ostali poslovi u okviru stručnog znanja, po nalogu neposrednog rukovoditelja

Radno vrijeme: 08:00 – 16:00h

Uvećanja za:

- Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova)

Način i kontakt za prijavu studenata:  prijave na mail luce.ljubas@atlanticgrupa.com