Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Vođenje lutrijskih igara

Objavljeno: 28.06.2020. 05:52

Pin Projekt d.o.o. traži studente/ice za vođenje lutrijskih igara uživo u studiju


Mjesto i adresa obavljanja posla: Ulica grada Vukovara 271. (Cromosov toranj)

Početak i očekivano trajanje posla: 01.06.2020-01.06.2021.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 35 kuna

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla: Vođenje lutrijskih igara uživo u studiju

Posebna znanja i vještine: Engleski jezik

Radno vrijeme: 8 sati (dvije smjene)

Ostale napomene i uvjeti: Odgovornost i profesionalnost prema radu

Način i kontakt za prijavu studenata: putem e-maila na posao@lottery.live