Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Rad u turizmu

Objavljeno: 29.07.2020. 09:52

Helios Faros d.d. traži sobara/icu


Vrsta posla: sobar (ica)

Mjesto i adresa obavljanja posla: Stari Grad na Hvaru, Naselje Helios 5, 21 460 Stari Grad

Početak i očekivano trajanje posla: 01.08.2020. — 31.08.2020.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 25,39 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): smještaj, ručak i večera osigurani bez naknade

Opis posla:

Vrši spremanje i čišćenje soba i kupatila namješta krevete, mijenja posteljinu, usisava prašinu, pere kupatila, čisti i glanca podove i sl. Preuzima rublje i sredstva za čišćenje. Čisti i posprema smještajne jedinice prema svakodnevnom rasporedu rada i uputama. Vodi brigu o redovnoj opskrbi ručnicima i toalet papirom u sanitarnim prostorima. Pere staklene stijene i prozore u objektu. Održava čistoću gostinjskih stubišta, hodnika, prolaza, staza.

Vrši sortiranje prljavog rublja i nosi ga u praonicu. Vrši generalno čišćenje soba prilikom odlaska gostiju.

Brine se o racionalnoj upotrebi potrošnog materijala. Upozorava nadzornicu/domaćicu ili upisuje u knjige reklamacije svaki nedostatak koji nastaje na instalacijama ili inventaru. Vodi brigu o osobnoj higijeni i urednosti te ljubaznom i pristojnom ponašanju prema gostima. Primjenjuje mjere i sredstva zaštite na radu.

Posebna znanja i vještine: spretnost u radu i fizička kondicija

Radno vrijeme: 7.00 - 15.00 h

Način i kontakt za prijavu studenata:  osobno/ 099 353 353 5, 021 306 347, kadrovska@heliosfaros.hr


Prijava pozivom na +38521306347
SMS prijava