Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni posao

Objavljeno: 25.08.2020. 11:54

Sedam IT d.o.o. traži studente/ice za podršku u kompleksnim IT platnim sustavima


Vrsta posla: Student/ica za podršku u kompleksnim IT platnim sustavima

Mjesto i adresa obavljanja posla: Koledovčina 2, 10 000 Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: 31.08.2020.-11.09.2020. (a moguće i dulje)

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 26 kn/h

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla:

Priprema EFT-POS uređaja sa strane sigurnosnog sustava i pripadajućih aplikacija

Podrška korisničkim zahtjevima

Samostalno odgovaranje na jednostavnije upite, te prosljeđivanje kompleksnijih  upita na drugu razinu podrške

Posebna znanja i vještine:

Otvorenost u komunikaciji, razvijene socijalne vještine

Visok stupanj proaktivnosti i poduzetnosti

Poznavanje rada na Windows računalima

Radno vrijeme:  ponedjeljak – petak 9:00-17:00

Ostale napomene i uvjeti: osigurana edukacija rada u alatu i edukacija poslovnih znanja potrebnih za obavljanje posla.

Način i kontakt za prijavu studenata: posao@sedamit.hr