Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni poslovi

Objavljeno: 03.09.2020. 06:54

Sandoz d.o.o. traži studenta/icu za administrativne poslove


Vrsta posla : Administrativni poslovi (Facility services & Fleet administration)

Mjesto i adresa obavljanja posla: Maksimirska 120, Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: Čim prije, na duže vrijeme

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 28kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): Sokovi, grickalice, kava

Opis posla: baze podataka i upute radnicima u vezi održavanja vozila, praćenje potreba ureda i organizacija popravaka u suradnji s kompanijom za održavanje, izrada narudžbenica u SAP-u u vezi vozila i održavanja, povremena zamjena na recepciji (student prolazi edukacije za sve poslove)

Posebna znanja i vještine: Znanje engleskog jezika, MS Excel, Outlook

Radno vrijeme: puno radno vrijeme 08-16h

Način i kontakt za prijavu studenata: petra.uroda_ext@novartis.com i +385 (0)91 23 53 417