Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni poslovi

Objavljeno: 18.09.2020. 12:54

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju traži studenta/icu za pomoćne administrativne poslove


Vrsta posla: Pomoćni administrativni poslovi

Mjesto i adresa obavljanja posla: Centralni ured APPRRR, Ulica grada Vukovara 269d

Početak i očekivano trajanje posla: po dogovoru; trajanje: 2 tjedna

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 27,00 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla: Provjera i evidencija podataka

Posebna znanja i vještine: Osnove korištenja MS excela

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00 sati

Način i kontakt za prijavu studenata: e-mail: ljudski.potencijali@apprrr.hr