Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Rad u proizvodnji

Objavljeno: 23.09.2020. 07:54

Pliva Hrvatska d.o.o. traži studente/ice za opremanje lijekova u sekundarnu ambalažu


Vrsta posla: Opremanje lijekova u sekundarnu ambalažu

Mjesto i adresa obavljanja posla: Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25

Početak i očekivano trajanje posla: 5.10. – 30.10.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 27,00 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): topli obrok

Radno vrijeme: u smjenama od 6-14h i 14-22h

Ostale napomene i uvjeti: Traže se studenti/ce koji su raspoloživi svaki dan, cijeli navedeni period

Način i kontakt za prijavu studenata: posao@pliva.com