Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni poslovi

Objavljeno: 25.09.2020. 13:56

Ministarstvo pravosuđa i uprave traži studente/ice za unos podataka na računalu


Vrsta posla: unos podataka na računalu

Mjesto i adresa obavljanja posla: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: pet tjedana počevši od 05.10.2020, u razdoblju od 8.00h-16.00h, radnim danima, bez vikenda. U radno vrijeme je uključena pauza od 30 minuta.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 27 kn po satu

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla: Poslovi provjere i unosa podataka o pravnim osobama u informacijski sustav elektroničke komunikacije sa sudovima.

Posebna znanja i vještine: osnovno znanje rada na računalu

Radno vrijeme: 8.00h-16.00h, u radno vrijeme je uključena pauza od 30 minuta.

Način i kontakt za prijavu studenata: 01/ 3714-052, Ivana.Cukman@mpu.hr


Prijava pozivom na +38513714052
SMS prijava