Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni poslovi

Objavljeno: 02.10.2020. 13:54

MC-Building Chemicals d.o.o. traži studenta/icu za administrativni posao


Vrsta posla: Administrativni poslovi

Mjesto i adresa obavljanja posla: Kovinska 4a

Početak i očekivano trajanje posla: Početak rada odmah/na duži period

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 28 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla: Administrativni poslovi vezani za ulazno-izlazno poštu, unos podataka, skeniranje.

Posebna znanja i vještine: Aktivno služenje Microsoft Office programima, predanost i točnost kod obavljanja zadataka, te želja za učenjem.

Radno vrijeme: prema dogovoru

Način i kontakt za prijavu studenata: infocro@mc-bauchemie.com