Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Rad u pozivnom centru

Objavljeno: 26.01.2021. 10:56

HSG Kariera d.o.o. traži studente/ice za posao – Agent/ica u pozivnom centru na dolaznim upitima na njemačkom jeziku


Vrsta posla: Agent u pozivnom centru na dolaznim upitima na njemačkom jeziku

Mjesto i adresa obavljanja posla: Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: odmah, na duži period

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 33kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): bonusi na redovnu satnicu i plaćena edukacija

Opis posla: Zaprimanje dolaznih upita na njemačkom jeziku putem chat-a, mail-a ili telefona te odgovaranje na iste

Posebna znanja i vještine: znanje njemačkog jezika na B2/C1 razini, komunikativnost, organiziranost

Radno vrijeme: po dogovoru, minimalno 20 h tjedno

Način i kontakt za prijavu studenata: martina.kocis@kariera.hr