Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Animator/ica

Objavljeno: 29.01.2021. 14:56

Maistra d.d. hotelijerstvo i turizam traži turističke animatore/ice


Vrsta posla: turistički animator/ animatorica

Mjesto i adresa obavljanja posla: Rovinj, Vrsar

Početak i očekivano trajanje posla: 15.6.2021.-15.09.2021.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 26,60

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): topli obrok, smještaj ili putni trošak

Opis posla: aktivnosti vezane za animacijski program, sportski, zabavni sadržaji, animacija-rad sa djecom, informiranje gostiju o programima i ostalim sadržajima u objektu, vođenje animacijskog tima

Posebna znanja i vještine: vesela i komunikativna osoba sa znanjem stranog jezika (engleski, njemački, talijanski, nizozemski)

Radno vrijeme: 8 sati dnevno, u smjenama, vikendima, dvokratno

Način i kontakt za prijavu studenata: svi zainteresirani trebaju poslati CV na email adresu fun&sport@maistra.hr od 1.2.2021. do 28.2.2021.