Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Electrical Architecture Engineer - Intern (m/ž)

Objavljeno: 16.02.2021. 11:55

Rimac Automobili d.o.o. traže studente/ice za rad


Vrsta posla: Electrical Architecture Engineer - Intern (m/f) @ Sveta Nedelja

Mjesto i adresa obavljanja posla: Ljubljanska 7, Sveta Nedelja, Hrvatska

Početak i očekivano trajanje posla: odmah

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 35,00 kn / h

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): plaćeni troškovi prijevoza

Opis posla:

  • Dizajn električne arhitekture – integracija električnih komponenata
  • Kreiranje HW zahtjeva za upravljačke kontrolne jedinice (ECUs)
  • Kreiranje sustava i podsustava električne arhitekture vozila bazirano na tehničkim zahtjevima i dizajnu vozila
  • Bliska suradnja sa timovima za dizajn ožičenja i inženjering sustava
  • Komunikacija sa unutarnjim i vanjskim dobavljačima u području dizajna električne arhitekture
  • Podrška drugim timovima u Vehicle Engineering odjelu u smislu integracije električnih komponenti
  • Voditi brigu o homologacijskim zahtijevima i standardima u području dizajna električne arhitekture

 

Radno vrijeme: 8 sati dnevno / 40 h tjedno

Način i kontakt za prijavu studenata: poslati email na ljiljana.crepulja@rimac-automobili.com