Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni posao

Objavljeno: 15.03.2021. 10:56

Dalekovod d.d. traži studenta/icu za administrativne poslove


Vrsta posla: Poslovi platnog prometa - ekonomist

Mjesto i adresa obavljanja posla: Zagreb, Marijana Čavića 4

Početak i očekivano trajanje posla:. odmah, u trajanju od 2+ mjeseca

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 30 kuna

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla:

Student bi primarno obavljao poslove platnog prometa u Oracle EBS  (Knjiženje izvoda – kupci, dobavljači, povezivanje plaćanja dobavljača u EBS sustavu, priprema plana plaćanja (kunski i deviznih) za Društva unutar Grupe, unos naloga za plaćanje Internet plaćanja, obračunska plaćanja-cesije, međusobne kompenzacije, višestruke kompenzacije), usklade stanja kupaca i dobavljača, ostali poslovi Riznice (kupoprodaje deviza, ostali odnosi sa bankama i financijski institucijama), arhiviranje i dokumentiranje prikupljenih podataka i poslovne dokumentacije.

Radno vrijeme: od 7 (8) do 15 (16) sati

Način i kontakt za prijavu studenata: ljudski.potencijali@dalekovod.hr