Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni posao

Objavljeno: 22.03.2021. 13:56

Seha d.o.o. traži studenta/ica za administrativne poslove


Vrsta   posla: odjel  odnosa s javnošću

Mjesto obavljanja posla: Metalčeva 5/III, Zagreb..

Početak i očekivano trajanje posla: 12.04.2021. - prema dogovoru.

Neto cijena sata posla  ili količina posla(za redoviti rad): 30 kn

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): prema dogovoru

Opis posla:

-izrada raznih medijskih kalendara (editorial planovi, press konferencije, razni događaji. )

-Sudjelovanje u brainstormingu i planiranju ciljeva i strategija

-Asistiranje u organizaciji i provedbi raznih događanja, kampanja i slično

-Provoditi istraživanja za podršku planiranja i razvoja PR-a

-Smisliti i distribuirati sadržaj kao što su bilteni, priopćenja i drugi oblici medijske komunikacije

-Uređivati video-materijale i prezentacije kako je dodijeljeno

-Podržavati i održavati odnose s medijima

-Pratiti medijsku pokrivenost ili mjerljive podatke za PR

-Preuzeti opće administrativne i službene dužnosti

Posebna znanja i vještine:

-Razumijevanje PR-a i marketinških koncepata i praksi

-Spremnost na praćenje društvenih trendova i trenutnih metoda

-Računalna pamet: znanje rada u bazama podataka i softveru za dizajn (npr. Photoshop) je prednost

-lzvrsne vještine komunikacije i pisanja

-Dobro organiziranost i sposobnost za rad u rokovima

- Engleski jezik


Radno vrijeme:   08:00 -16.00 h

Uvećanja za:

- Naknadaza sateradau dane drżavnog blagdana, zarad noću, zaprekovremeniradi zaradnedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova)

Način i kontakt za prijavu studenata: natjecaji@seha-liga.com