Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni posao

Objavljeno: 24.03.2021. 12:56

Hrvatska narodna banka traži studenta/icu za administrativne poslove


Traži se student preddiplomskog odnosno diplomskog studija Grafičkog fakulteta

Mjesto i adresa obavljanja posla:  Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3

Početak i očekivano trajanje posla: predvidivo od 29. 3. 2021. do 31. 12. 2021.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad):  30,00 kuna

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla:

-  unos podataka u aplikaciju HNB-a i ECB-a,

- izrada dopisa o provedenim vještačenjima,

-pomoćni poslovi oko izrade prezentacija i pripreme materijala te pomoć pri održavanju prezentacija

Posebna znanja i vještine: znanje engleskog jezika i rad na PC-u (word, excel, power point)

Radno vrijeme: cca 8 sati dnevno od 8:00 do 16:00 sati

Ostale napomene i uvjeti:   student treba imati studentska prava do kraja 2021.

Način i kontakt za prijavu studenata: studenti trebaju dostaviti CV i kratko motivacijsko pismo najkasnije do 25. 3. 2021. na e-mail renata.marinovic@hnb.hr