Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Asistent/ica

Objavljeno: 24.03.2021. 16:57

Hattrick-PSK d.o.o. traži asistenta/icu pri zapošljavanju


Vrsta posla: Recruiter/ica-asistent/ica pri zapošljavanju

Mjesto i adresa obavljanja posla: Bani 110, 10010 Buzin, Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: travanj 2021 do listopad 2021

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 30kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla:

-asistiranje pri selekciji kandidata za posao u skladu sa utvrđenim zahtjevima i opisom posla,

-kontaktiranje kandidata i dogovaranje razgovora za posao,

-prikupljanje i organizacija molbi, životopisa i ostale dokumentacije pri zapošljavanju, organizacija i provođenje selekcijskih krugova

Radno vrijeme: 08 do 16h

Način i kontakt za prijavu studenata: slati prijave na mail adresu vrdoljak.ljiljana@feg.eu