Pošalji prijatelju:
WhatsApp

ADAC Service Adria d.o.o. traži studente/ice za rad u servisnom centru

Objavljeno: 11.05.2021. 15:00

ADAC Service Adria d.o.o. traži studente/ice za rad u servisnom centru


Naručitelj (poslodavac): ADAC Service Adria d.o.o.

Vrsta posla: Agent u servisnom centru (administrativni posao)

Mjesto i adresa obavljanja posla: ADAC Service Adria d.o.o., Oreškovićeva ulica 6H/1, 10010 Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: od 14.06.2021. do 31.08.2021.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 35,00 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): 52,50 kn neto cijena sata za rad nedjeljom, praznicima, blagdanima

Opis posla:

- sezonski posao

- telefonska koordinacija i organizacija pomoći članovima njemačkog autokluba (ADAC)

Posebna znanja i vještine:

Dobro znanje njemačkog jezika u govoru i pismu, poželjno je i znanje engleskog jezika

Izvrsne komunikacijske vještine, pozitivan stav, izražen timski duh i ustrajnost u radu

Poznavanje rada na računalu (MS-Office)

Spremnost na rad u smjenama, vikendom i blagdanima

Radno vrijeme: fleksibilno (maksimalno 8 sati / minimalno 4 sata dnevno), smjenski rad, između 7-22 sati (prema mogućnostima/ rasporedu studenata)

Ostale napomene i uvjeti: Priprema za rad uključuje internu edukaciju o proizvodima osiguranja, sporazumima s pružateljima usluga, organizacijskim mjerama kao i korištenje računalnih programa. Istu poslodavac plaća kao redovan rad. Trajanje edukacije 10 dana po 8 sati.

Način i kontakt za prijavu studenata: Uz motivacijsko pismo priložite i životopis sa svojim kontakt podacima na njemačkom jeziku te šaljete na: job@anshr.adac.de