Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Rad u trgovini

Objavljeno: 12.05.2021. 12:01

Kaufland Hrvatska k.d. traži studente/ice za rad u trgovini/ Samobor


Mjesto i adresa obavljanja posla:  Kaufland Samobor , Ul. Grada Wirgesa 2/G

Početak i očekivano trajanje posla: 15.05.2021 , 30 dana

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 27,00 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla: rad na blagajni , punjenje polica

Radno vrijeme: prema dogovoru

Način i kontakt za prijavu studenata: Info pult 01/3368-219

Prijava pozivom na +38513368219
SMS prijava