Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administracija na centralnom help desku, Fina gotovinski servisi d.o.o./ Radnička cesta

Objavljeno: 13.05.2021. 13:01
Evidencija, vođenje baze reklamacija, obrada reklamacija. Dobro poznavanje rada na računalu i u programu excel. Radno vrijeme: rad u dvije smjene, jutro ( 7-15h) i popodne (14-22h). Cijena sata 35 kn. Kontakt: ljudski_resursi@finags.hr