Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Rad u restoranu

Objavljeno: 17.05.2021. 09:00

Ugostiteljski obrt traži studente/ice za poslove - pomoćni radnik/ca u kuhinji i konobar/ica


Vrsta posla: pomoćni radnik/ca u kuhinji i konobar/ica

Mjesto i adresa obavljanja posla: Ribarska 7 52452 Funtana

Početak i očekivano trajanje posla: 01.07-15.09.2021,ovisno omgućnostima studenta

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 29kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): hrana i smještaj osigurani

Opis posla: čišćenje kuhinje, pranje suđa, priprema u kuhinji

Posebna znanja i vještine: urednost

Radno vrijeme: 8 sati dnevno

Način i kontakt za prijavu studenata: e-mailom na restaurantmarinaive@gmail.com , 091/1197-979

 

Vrsta posla: Servir/Servirka

Mjesto i adresa obavljanja posla: Ribarska 7 52452 Funtana

Početak i očekivano trajanje posla: 01.07-15.09.2021,ovisno o mogućnostima studenta

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 27kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): hrana i smještaj osigurani

Opis posla: posluživanje gostiju, priprema prostora za posluživanje čišćenje i održavanje

sale

Posebna znanja i vještine: poželjno zanje stranih jezika

Radno vrijeme: 6-8sati dnevno

Način i kontakt za prijavu studenata: e-mailom na restaurantmarinaive@gmail.com , 091/1197-979

 


Prijava pozivom na +385911197979
SMS prijava
Prijava za posao WhatsAppom