Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Razno

Objavljeno: 17.05.2021. 10:01

Juliana nails d.o.o. traži studenta/icu za ispomoć na poslovima grafičkog dizajnera


Vrsta posla: GRAFIČKOG DIZAJNERA ZA PRIPREMU GRAFIČKOG MATERIJALA ZA WEB- i -PRINT PUBLIKACIJE EKSPERTNOG POZNAVANJA  Adobe After Effects i Adobe Photoshop-a, 3D modela i njihovog kreiranja, sa smislom za estetiku i kreativnost, te praćenje svjetskih trendova

Mjesto i adresa obavljanja posla: Avenija Dubrava 82, 10040 Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: odmah, na 12 mjeseci

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 30-35 kn sat neto ovisi o stručnosti i iskustvu

* Naknada za sate rada u dane državnoq blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3, Zakona o obavljanju studentskih poslova, N,N, 96/2018)

Opis posla: osmišljavanje i realizacija konceptualnih rješenja pri grafičkoj pripremi i izradi podloga za; tisak brošura, kataloga, letaka, izrada web publikacija pri plasmanu novog proizvoda, izrada konceptualnih rješenja u pripremi ambalaže proizvoda

Posebna znanja i vještine: razvijen smisao za vizualnu kompoziciju, odlično poznavanje procesa tiska i grafičke pripreme i grafičkih programa i alata te web dizajna, kreativnost, praćenje trendova u kozmetičkoj branši, pedantnost i intelektualna širina. Vrlo solidno znanje engleskog jezika i sklonost timskom rad u internacionalnom okruženju su neophodni.

Radno vrijeme: 40 sati tjedno - od ponedjeljka do petka ( 5 dana u tjednu ), prema dogovoru

Ostale napomene i uvjeti: zanima nas suradnja sa studentima završnih godina grafičkog dizajna

Način i kontakt za prijavu studenata: molimo kraći CV i duži portfolio ( objedinjene radove u .pdf dokumentu, download link ili link na svoje web stranice ) na e-mail: office.croatia@iuliana-nails.com