Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni poslovi

Objavljeno: 31.05.2021. 07:04

Digitalni tahograf d.o.o. traži studente/ice za unos podataka na računalu


Vrsta posla: Unos podataka u računalo

Mjesto i adresa obavljanja posla: Ventilatorska 8a, 10 250 Lučko

Početak i očekivano trajanje posla: 15.06.2021.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 27,00 kn/sat

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): Putni troškovi plaćeni

Opis posla: obrada podataka s digitalnih i analognih tahografa

Posebna znanja i vještine: vrlo dobro znanje rada na računalu

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak – 08:00 – 16:00 - minimalno 5h dnevno u navedenom periodu

Ostale napomene i uvjeti: Odabrani kandidati prolaze internu edukaciju potrebnu za obavljanje posla!

Način i kontakt za prijavu studenata: poslati životopis s naslovom „OBRADA TAHOGRAFSKIH LISTIĆA_POSAO“ na e-mail: ozren.kolar@digitalni-tahograf.hr