Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Koordinacija terenskog prikupljanja podataka

Objavljeno: 07.06.2021. 18:05

Peekator j.d.o.o. traži studenta/icu za koordinaciju terenskog prikupljanja podataka.


Vrsta posla: koordinacija terenskog prikupljanja podataka

Mjesto i adresa obavljanja posla: Avenija Dubrovnik 15, Radi se većinom od kuće.

Početak i očekivano trajanje posla: utorak 8.6.2021. - petak 25.6. 2021.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 26.56 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla:

Potreban je student (M/Ž) za koordinaciju terenskog prikupljanja podataka. Taj student bi pomagao osobi zaduženoj za terensko prikupljanje na način da bi se brinuo o vremenskim tablicama i rasporedima i telefonski vodio komunikaciju sa izvršiteljima projekta. Nakon što se podaci prikupe, student bi pregledavao popunjene upitnike.

Posebna znanja i vještine:

  1. Organizacijske vještine (potrebno je pratiti promjene u rasporedu 75 izvršitelja i paziti da se ne preklapaju)
  2. Komunikacijske vještine (potrebno se jednom telefonski čuti sa svakim od 75 izvršitelja i ažurno odgovarati na njihove upite ako ih bude bilo)
  3. Preciznost i strpljenje (potrebno je prilikom pregleda upitnika obratiti pažnju na to da su svi elementi pravilno popunjeni)

Radno vrijeme: po dogovoru

Način i kontakt za prijavu studenata: career@peekator.com