Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni poslovi

Objavljeno: 18.01.2022. 10:02

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju traži studenta/icu za administrativne poslove


Vrsta posla: Administrativni poslovi (skeniranje i kopiranje dokumenata, otprema pismena, rad na računalu)

Mjesto i adresa obavljanja posla: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb

Početak i očekivano trajanje posla: od 01.02.2022. – ovisno o potrebama, odnosno obimu posla, trenutno nije moguće predvidjeti trajanje posla

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 30,00 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

  za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla:  skeniranje i kopiranje dokumenata, zaprimanje i otprema pismena, rad na računalu

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka (od 07:30 – 15:30 h)

Način i kontakt za prijavu studenata: mailom – nada.putak@apprrr.hr

 


Naši partneri: cijene goriva | imena za pse | vježbajte pravopis (č, ć, ije i je)