Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Asistent/ica u marketingu

Objavljeno: 13.06.2022. 13:08

Traži se odgovorna i organizirana osoba koja je samostalna u svom radu, ima oko za detalj i smisao za dizajn, a koja želi učiti po načelu „Learning by doing“. 


Naručitelj (poslodavac): Vaillant d.o.o., Heinzelova 60, Zagreb   

Šifra ili OIB naručitelja: 65934263539; 221996

Vrsta posla: Marketing – Asistent/ica u marketingu        

Mjesto i adresa obavljanja posla: Zagreb, Heinzelova 60

Početak i očekivano trajanje posla: 25.6.2022.   

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 35 kn/h              

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Potreban broj izvođača (studenata/ica): 1           

Opis posla:

  • Brendiranje partnera (vozila, PoS, oglana mjesta) – priprema, koordinacija partnera dizajnera i print studija
  • Podrška u pripremi/izdavanju internog časopisa (praćenje rokova, provjera i podsjetnik za dostavu priloga/slika i sl )
  • Prikup Vaillant slikovnog materijala za partnere
  • Prilagodba brošura/letaka za HR + export (koordinacija i provjera prijevoda, dizajna, praćenje rokova i evidencija)
  • Prilagodba video materijala (koordinacija i prilagodba master verzija)
  • Praćenje promo materijala
  • Prilagodba print oglasa (prijevodi i adaptacija)
  • Sustavna provjera Vaillant web stranica SEE (greške, linkovi, jasnoća i sl.)
  • Ostali operativni zadatci prema nalogu

Posebna znanja i vještine:

  • Traži se odgovorna i organizirana osoba koja je samostalna u svom radu, ima oko za detalj i smisao za dizajn, a koja želi učiti po načelu „Learning by doing“. Ne mora nužno biti iz područja marketinga.

Radno vrijeme: pon-pet 8.00 -16.00       

Ostale napomene i uvjeti: fleksibilnost ukoliko student/studentica ima studentske obaveze       

               

Način i kontakt za prijavu studenata: molimo poslati kratki CV na mail: loredana.milakovic@vaillant.com             

 


Naši partneri: cijene goriva | imena za pse | vježbajte pravopis (č, ć, ije i je)