Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni poslovi

Objavljeno: 30.06.2022. 07:26

Trade air d.o.o. za zračni prijevoz traži studenta/icu za administrativne poslove


Vrsta posla: UREDSKI POSAO

Adresa obavljanja posla: Vladimira Nazora 6, Pleso, 10410 Velika Gorica

Početak i očekivano trajanje posla: ODMAH, 12 mjeseci, s mogućnošću produljenja ovisno o opsegu posla.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka po 4 sata dnevno

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): cijena sata je 30 kn

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla:

Administrativni poslovi u Velikoj Gorici (Pleso): unos podataka u računalo, zaprimanje i slanje pošte, javljanje na telefon, komunikacija sa osobljem i dobavljačima, slaganje dokumenata, naručivanje uredskog materijala i ostalih potrošnih materijala, te po potrebi ostali administrativni poslovi.

Posebna znanja i vještine:

  • Potrebno je napredno znanje korištenja MS Office paketa s naglaskom na Word i Excel
  • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Izvrsne komunikacijske i međuljudske vještine, te sklonost timskom radu
  • Kreativnost i samoinicijativnost u obavljanju posla i rješavanju problema
  • Predanost, preciznost i odgovorni pristup radu
  • Fleksibilnost
  • Odgovorna i motivirana osoba sa izraženim sposobnostima planiranja i organizacije rada
  • Spremnost na učenje i rad sa dokumentacijom

Ostale napomene i uvjeti: prednost imaju studenti s iskustvom u rada i mogućnošću rada u redovnom radnom vremenu.

Način i kontakt za prijavu studenata: studenti koji ispunjavaju navedene uvjete mogu poslati svoj životopis na e-mail: valeksandrovic@trade-air.com (s napomenom u predmetu/subjectu „Studentski posao“)


Naši partneri: cijene goriva | imena za pse | vježbajte pravopis (č, ć, ije i je)