Pošalji prijatelju:
WhatsApp

Administrativni poslovi

Objavljeno: 25.07.2022. 08:32

INA Industrija nafte d.d. traži studente/ice za posao: Sklapanje ugovora o pravo-služnosti 


Vrsta posla: Sklapanje ugovora o pravo-služnosti (administrativni poslovi)

Mjesto i adresa obavljanja posla:  Virovitičko podravska i Koprivničko-križevačka županija

Početak i očekivano trajanje posla: kolovoz 2022. do 31.12.2022.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 50 kn/h

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

  za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): putni troškovi

Opis posla:    

  • Provjera zk stanja svake katastarske čestice broj (k.č.br.) prema predmetnom geodetskom elaboratu,
  • Provjera na geoportalu o kojoj se kulturi radi (šuma ili poljoprivredno zemljište), da li  k.č.br. prolazi kroz dvorište, provjera kućnih adresa vlasnika k.č.br..
  • Izlazak na teren (od vlasnika do vlasnika) pregovori za sklapanje Ugovora za osnivanje prava služnosti, prikupljanje  potrebnih podataka vlasnika nekretnine (OIB i IBAN za uplatu),
  • Ukoliko se ne zatiče vlasnika na adresi ostaviti obavijest sa podacima za kontakt da bi se moglo ponovo doći na dogovor,
  • Dostava Upravljanju imovinom i uslugama svih potrebnih podataka za pripremu nacrta  Ugovora za osnivanje prava služnosti,
  • Po završetku izrade nacrta Ugovora za osnivanje prava služnosti i potpisa od strane INA iste je potrebno ponovo preuzeti od Upravljanja imovinom i uslugama i ishoditi popis/e strane od  vlasnika nekretnine, dogovoriti  termin odlaska kod JB na ovjeru potpisa i angažiranje JB za upis prava služnosti u zk.
  • Dostava original Ugovora o osnivanju prava služnosti i original JB računa Upravljanju imovinom i uslugama
  • Izvještaj o statusu predmeta na tjednoj bazi,
  • Sve ostale usluge/ radnje i konzultacije potrebne za upisa prava služnosti u zk u korist INA, d.d..

 

Posebna znanja i vještine: Poznavanje rada u MS office-u, komunikativnost, osnove pregovaračkih vještina, vozačka dozvola B kategorije, vozilo za transport do mjesta rada

Radno vrijeme:  8:00 – 16:00 (nije fiksno). Za obavljanje posla studenti/ice moraju biti dostupni 5 do 8 h dnevno

Ostale napomene i uvjeti:  Izvođači (studenti/ice) koji dobiju posao proći će osnovnu edukaciju potrebnu za samostalno obavljanje posla

Način i kontakt za prijavu studenata: https://molgroup.taleo.net/careersection/external/jobsearch.ftl?lang=hr

 

Naši partneri: cijene goriva | imena za pse | vježbajte pravopis (č, ć, ije i je)